Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 21.10.2019
Nepřítomní učitelé012345678910
Családiová Irena(Lek)PAV..-..
Kačerovský Antonín(Lek)-HUDHUD
Pavlová Pavlína(Org)<>CSA
Změny v rozvrzích učitelů:
Želazková Pavlínapřed 3. hod dohled Dozor na chodbě v budově C 2NP
Családiová Irena7. hodsupl. (PAV Org)CHKI1B(C208)přespočetná hod.
Gibalová Helena4. hodvýměna <<CJLI3A(C107)z 5. hod
5. hodpřesun <<DEJI1A(C306)z 7. hod
5. hodvýměna >>CJLI3Ana 4. hod
7. hodpřesun >>DEJI1Ana 5. hod
Helsteinová Vladimíra1. hodpřesun >>MATI2Bna 2. hod
2. hodpřesun <<MATI2B(B303)z 1. hod
7. hodnavíc SMAI4B (SMA1)+(B203)do úvazku
Hudecová Lenka2. hodzměna ICTcE1A (S1)(B405)
2. hodspojeno (KAC Lek)ICTcE1A (S2)(B405)
3. hodzměna ICTcE1A (S1)(B405)
3. hodspojeno (KAC Lek)ICTcE1A (S2)(B405)
Luptáková Monika4. hodpřesun >>TVPI2Bna 25.10. 4. hod
Miarka Rostislav2. hodnavíc PRIcE4A (S1)(A808)do úvazku
3. hodnavíc PRIcE4A (S1)(A808)do úvazku
5. hodpřesun <<PRGI1C(C307)z 7. hod
7. hodpřesun >>PRGI1Cna 5. hod
Nowak Radek2. hodpřesun >>PRGI2Bna 4. hod
4. hodpřesun <<PRGI2B(B303)z 2. hod
Müller Petr3. hodpřesun >>STRE2Bna 23.10. 2. hod
Pavlová Pavlína2. hodsupl. (CSA Lek)ELTI1B(C210)za odpadlou
3. hodvýměna <<ZAEE2A(B103)z 6. hod
Pohludka Jiří2. hodnavíc PRIcE4A (S2)(B505)do úvazku
3. hodnavíc PRIcE4A (S2)(B505)do úvazku
Slezák Jan4. hodvýměna >>TVPI3Ana 5. hod
5. hodvýměna <<TVPI3A(C107)z 4. hod
Smyčková Renáta3. hodpřesun <<ELTI1C(C307)z 5. hod
5. hodpřesun >>ELTI1Cna 3. hod
Stříž Jaromír3. hodpřesun <<CITE2B(C309)z 7. hod
7. hodpřesun >>CITE2Bna 3. hod
Šeligová Darja3. hodvýměna >>CJLE2Ana 6. hod
6. hodvýměna <<CJLE2A(B103)z 3. hod
Změny v rozvrzích tříd:
I1A5. hodDEJ(C306)přesun <<Gibalová Helenaz 7. hod
5. hodMATodpadá(CSA)
7. hodDEJpřesun >>na 5. hod
I1B2. hodELT(C210)suplujePavlová Pavlína(CSA)
7. hodCHK(C208)suplujeCsaládiová Irena(PAV)
I1C3. hodELT(C307)přesun <<Smyčková Renátaz 5. hod
3. hodCHKodpadá(CSA)
5. hodPRG(C307)přesun <<Miarka Rostislavz 7. hod
5. hodELTpřesun >>na 3. hod
7. hodPRGpřesun >>na 5. hod
E1A2. hodICTcS1(B405)změnaHudecová Lenka
2. hodICTcS2(B405)spojíHudecová Lenka(KAC)
3. hodICTcS1(B405)změnaHudecová Lenka
3. hodICTcS2(B405)spojíHudecová Lenka(KAC)
I2B1. hodMATpřesun >>na 2. hod
2. hodMAT(B303)přesun <<Helsteinová Vladimíraz 1. hod
2. hodPRGpřesun >>na 4. hod
4. hodPRG(B303)přesun <<Nowak Radekz 2. hod
4. hodTVPpřesun >>na 25.10. 4. hod
E2A3. hodZAE(B103)výměna <<Pavlová Pavlínaz 6. hod
3. hodCJLvýměna >>na 6. hod
6. hodCJL(B103)výměna <<Šeligová Darjaz 3. hod
6. hodZAEvýměna >>na 3. hod
E2B3. hodCIT(C309)přesun <<Stříž Jaromírz 7. hod
3. hodSTRpřesun >>na 23.10. 2. hod
7. hodCITpřesun >>na 3. hod
I3A4. hodCJL(C107)výměna <<Gibalová Helenaz 5. hod
4. hodTVPvýměna >>na 5. hod
5. hodTVP(C107)výměna <<Slezák Janz 4. hod
5. hodCJLvýměna >>na 4. hod
I4A7. hodSMASMA1(B203)navícHelsteinová Vladimíra
I4B7. hodSMASMA1(B203)navícHelsteinová Vladimíra
E4A2. hodPRIcS1(A808)navícMiarka Rostislav
2. hodPRIcS2(B505)navícPohludka Jiří
3. hodPRIcS1(A808)navícMiarka Rostislav
3. hodPRIcS2(B505)navícPohludka Jiří