Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Friday 25. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helsteinová Vladimíra .. - MLE .. HEC - -
Kačerovský Antonín HAL HAL - ZAD .. .. GOL GOL
Kubíčková Marie .. .. .. .. .. -
Merta Daniel ..
Obajtek Adam LUK - MAR PLO PLO MAR
Pohludka Jiří .. .. ..
Polák Eduard ..
Zapletal Ivo - - HAL HAL MER MER MER
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Blažej Lumír
4 přesun << ELR E4A B203 z 6. hod
6 přesun >> ELR E4A na 4. hod
Bos Petr
1 výměna << ELZ E3B B404 z 22.9. 4. hod
před 8. hod dohled Jídelna  
Családiová Irena
před 3. hod dohled Dozor na chodbě v budově B 1NP  
Drahošová Lenka
2 navíc TH I4B C110 dohled
Gibalová Helena
před 3. hod dohled Dozor na chodbě v budově B 6NP  
Gogolka Karel
před 6. hod dohled Jídelna  
Golembiovská Anna
4 navíc OPSc I3B (S1) A808 za odpadlou
5 navíc OPSc I3B (S1) A808 za odpadlou
6 spojeno (KAC SK) WEA I4B (S1) A710
7 spojeno (KAC SK) WEA I4B (S1) A710
Halšková Jarmila
0 změna ZPRc I1B (S2) C307
0 spojeno (KAC SK) ZPRc I1B (S1) C307
1 změna ZPRc I1B (S2) C307
1 spojeno (KAC SK) ZPRc I1B (S1) C307
3 změna ZPRc I1C (S2) C309
3 spojeno (ZAP Nem) ZPRc I1C (S1) C309
4 spojeno (ZAP Nem) ZPRc I1C (S1) B609
Hercíková Miroslava
5 supl. (HEL Nem) MAT I4A B202 přespočetná hod.
5 výměna >> MAT E2A na 23.9. 3. hod
Hvizdák Ladislav
před 6. hod dohled Dozor na chodbě v budově B 5NP  
Krusberská Ivana
6 přesun << EKO E4A B203 z 7. hod
7 přesun >> EKO E4A na 6. hod
před 2. hod dohled Dozor na chodbě v budově B 6NP  
Lacková Martina
před 3. hod dohled Dozor na chodbě v budově B 2NP  
Lukášová Hana
1 spojeno (OBA Lek) ANJ E1A (S1) B509
4 přesun << ANJ I3C (S1) B510 z 7. hod
7 přesun >> ANJ I3C (S1) na 4. hod
Luptáková Monika
5 výměna << CIT E2A C106 z 23.9. 3. hod
před 7. hod dohled Dozor na chodbě v budově B 1NP  
Martináková Renáta
3 spojeno (OBA Lek) ANJ E3A (S2) B509
4 přesun << ANJ I3C (S2) B508 z 7. hod
6 spojeno (OBA Lek) ANJ E4B (S2) B509
7 přesun >> ANJ I3C (S2) na 4. hod
před 3. hod dohled Dozor na chodbě v budově B 5NP  
Merta Daniel
3 navíc PRA I3A (PRA3) B610 za odpadlou
5 spojeno (ZAP Nem) PRA I2C (PRA2) A803
6 spojeno (ZAP Nem) PRA I2C (PRA2) A803
7 spojeno (ZAP Nem) PRA I2C (PRA2) A803
Mlejnecká Lucie
3 supl. (HEL Nem) MAT I2A B305 přespočetná hod.
Müller Petr
3 přesun >> MEC I1A na 5. hod
5 přesun << MEC I1A C306 z 3. hod
6 přesun >> MEC I1C na 24.9. 6. hod
Nowak Radek
4 navíc DAS I3B (S2) A710 za odpadlou
4 odpadá DAS I3B (S2) zrušeno
5 navíc DAS I3B (S2) A710 za odpadlou
5 odpadá DAS I3B (S2) zrušeno
Pavlová Pavlína
1 výměna >> ESP E3B na 22.9. 4. hod
Plačková Aneta
1 navíc TH I1A C306 dohled
1 přesun >> CJL I1A na 3. hod
3 přesun << CJL I1A C306 z 1. hod
4 spojeno (OBA Lek) ANJ E2A (S1) C106
4 změna ANJ E2A (S2) C106
5 spojeno (OBA Lek) ANJ E2B (S1) B204
5 změna ANJ E2B (S2) B204
před 5. hod dohled Dozor na chodbě v budově B 3NP  
Polák Eduard
3 navíc PRA I3A (PRA1) B505 za odpadlou
Závodná Lenka
3 spojeno (KAC SK) ZWA I1B (S2) B405
Změny v rozvrzích tříd
I1A
1 TH C306 navíc PLO
1 CJL přesun >> na 25.9. 3. hod
3 CJL C306 přesun << PLO z 1. hod
3 MEC přesun >> na 25.9. 5. hod
5 MEC C306 přesun << MÜL z 3. hod
5 MAT odpadá (KUB)
I1B
0 ZPRc S2 C307 změna HAL
0 ZPRc S1 C307 spojí HAL (KAC)
1 ZPRc S2 C307 změna HAL
1 ZPRc S1 C307 spojí HAL (KAC)
3 ZWA S2 B405 spojí ZAD (KAC)
I1C
1 MAT odpadá (HEL)
3 ZPRc S2 C309 změna HAL
3 ZPRc S1 C309 spojí HAL (ZAP)
4 ZPRc S1 B609 spojí HAL (ZAP)
6 MEC přesun >> na 24.9. 6. hod
E1A
1 ANJ S1 B509 spojí LUK (OBA)
I2A
3 MAT B305 supluje MLE (HEL)
I2B
1 MAT odpadá (KUB)
I2C
5 PRA PRA2 A803 spojí MER (ZAP)
6 PRA PRA2 A803 spojí MER (ZAP)
7 PRA PRA2 A803 spojí MER (ZAP)
E2A
4 ANJ S1 C106 spojí PLO (OBA)
4 ANJ S2 C106 změna PLO
5 CIT C106 výměna << LUP z 23.9. 3. hod
5 MAT výměna >> na 23.9. 3. hod
E2B
5 ANJ S1 B204 spojí PLO (OBA)
5 ANJ S2 B204 změna PLO
I3A
0 PRA PRA1 odpadá (POA)
0 PRA PRA2 odpadá (POH)
0 PRA PRA3 odpadá (MER)
1 PRA PRA2 odpadá (POH)
2 PRA PRA2 odpadá (POH)
3 PRA PRA1 B505 navíc POA
3 PRA PRA3 B610 navíc MER
3 MAT odpadá (KUB)
I3B
4 DAS S2 A710 navíc NOW
4 OPSc S1 A808 navíc GOL
4 DAS S2 odpadá (NOW)
4 WEA S1 odpadá (KAC)
5 DAS S2 A710 navíc NOW
5 OPSc S1 A808 navíc GOL
5 DAS S2 odpadá (NOW)
5 WEA S1 odpadá (KAC)
I3C
4 ANJ S1 B510 přesun << LUK z 7. hod
4 ANJ S2 B508 přesun << MAR z 7. hod
4 MAT odpadá (HEL)
7 ANJ S1 přesun >> na 25.9. 4. hod
7 ANJ S2 přesun >> na 25.9. 4. hod
E3A
3 ANJ S2 B509 spojí MAR (OBA)
E3B
1 ELZ B404 výměna << BOS z 22.9. 4. hod
1 ESP výměna >> na 22.9. 4. hod
I4A
5 MAT B202 supluje HEC (HEL)
I4B
2 TH C110 navíc DRA
2 MAT odpadá (KUB)
6 WEA S1 A710 spojí GOL (KAC)
7 WEA S1 A710 spojí GOL (KAC)
E4A
4 ELR B203 přesun << BLA z 6. hod
4 MAT odpadá (KUB)
6 EKO B203 přesun << KRB z 7. hod
6 ELR přesun >> na 25.9. 4. hod
7 EKO přesun >> na 25.9. 6. hod
E4B
6 ANJ S2 B509 spojí MAR (OBA)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou